Skip to main content
Química 2 Batxillerat
Sin votos aún

Química 2 Batxillerat

 • Ballester, Josep Ramón;Ballester, Mª Elisa;Calatayud, María Luisa;Sabater, Jose Vicente;Trilles, Elvira
 • 978-84-7642-827-6
  Libro papel
  10/01/2000
  22,00€ PVP
  39,753
  0
  ¡Compartelo!

  Amb aquests materials es pretén que els estudiants aprenguen un poc més sobre que és la ciència i com treballa, en particular la química, de forma fonamentalment pràctica i que els resulte atractiva. Tots els fenòmens que estudia aquesta disciplina són importants per a nosaltres i la forma de vida actual seria impensable sense la seua contribució. 

  Cada capítol es presenta com un conjunt d’activitats seqüenciades que permeten adquirir, de forma progressiva, els diferents coneixements que constitueixen el contingut que allí es desenvolupa. Algunes activitats pretenen despertar l’interès per un problema; altres introdueixen conceptes bàsics del tema o es refereixen a la resolució de problemes, a la realització d’experiments o als aspectes socials i mediambientals dels desenvolupaments científics i tecnològics.
  Els quadres que es presenten en cada capítol pretenen complir diversos objectius: aprofundir en les aplicacions dels conceptes estudiats, conèixer l’evolució i desenvolupament històric d’alguns conceptes, i la influència del treball d’alguns científics en la societat, intentar explicar alguns fets quotidians basats en els conceptes estudiats, conèixer les aportacions de la ciència en diversos camps com per exemple els nous materials i les seues aplicacions, la busca de nous combustibles, etc.; i finalment reflexionar sobre els problemes lligats al desenvolupament tecnològic (boirum fotoquímic, l’increment de l’efecte hivernacle, la pluja àcida, la disminució de la capa d’ozó,  la contribució de la química a un desenvolupament sostenible, el problema dels residus sòlids i el seu reciclatge, contaminació dels fertilitzants i pesticides, etc.)
  Començarem fent una revisió dels conceptes bàsics de química i càlculs estequiomètrics en les reaccions químiques, estudiats  en cursos anteriors. Estudiarem  els models atòmics, la distribució d’electrons en els àtoms i les propietats periòdiques dels elements. A continuació veurem les causes que mantenen units els àtoms  en agregats de relativa estabilitat així com les seues propietats. Seguirem amb l’estudi d’alguns aspectes de les reaccions químiques com l’energètic  (termoquímica), la velocitat de les reaccions químiques (cinètica), l’equilibri químic, i l’estudi particular d’algunes reaccions químiques com les reaccions àcid-base i les reaccions d’oxidació-reducció. Finalment es realitzarà una introducció a la química industrial que permetrà conèixer alguns dels processos industrials del nostre entorn i s’estudiarà la química del carboni (incloent una revisió i ampliació de la formulació en química orgànica estudiada  en cursos anteriors).