Inicio / Catálogo /Libro de texto/Física i química 1 Batxillerat...

Física i química 1 Batxillerat

22.00

Disponible

Amb aquests materials es pretén que els estudiants aprenguen un poc més sobre que és la ciència i com treballa, en particular sobre la física i la química, de forma fonamentalment pràctica i que els resulte atractiva. Tots els fenòmens que estu-dien aquestes disciplines són importants per a nosaltres i la forma de vida actual seria impensable sense la seua contribució. Cada capítol es presenta com un conjunt d’activitats seqüenciades que permeten adquirir, de forma progressiva, els diferents coneixements que constituïxen el contingut que allí es desenvolupa. Algunes activitats pretenen despertar l’interès per un problema; altres introduïxen conceptes bàsics del tema o es refereixen a la resolució de problemes (alguns relacionats amb la química o física dels joguets), a la realització d’experiments o als aspectes socials i mediambientals dels desen-volupaments científics i tecnològics. Els quadres que es presenten en cada capítol pretenen complir diversos objectius: aprofundir en les aplicacions dels conceptes estudiats, conèixer l’evolució històrica d’alguns conceptes i l’influència del treball d’alguns científics en la societat; ex-plicar alguns fets curiosos que observem en la vida quotidiana (com es desplacen les salamanqueses per una paret, como funciona un coixí de seguretat), i per últim reflexionar sobre els problemes lligats al desenvolupament tecnològic (l’augment de l’efecte hivernacle, contribució de la química a un desenvolupament sostenible, esgotament i destrucció de recursos naturals, etc.). Començarem per la química, fent una revisió i ampliació de la formulació en química inorgànica estudiada en cursos anteriors. Continuarem amb l’estudi de la teoria atòmica molecular de la matèria. Revisarem els primer models atòmics, introduirem el model de Bohr i el mecànic quàntic, així com la distribució d’elec-trons en els àtoms i les propietats periòdiques dels elements. A continuació, estu-diarem les causes que mantenen units els àtoms en agregats de relativa estabilitat així com les propietats que presenten aquests. També centrarem el nostre interès en els càlculs de quantitats de substàncies que hi intervenen en una reacció qu-ímica i finalment farem una introducció a la química orgànica i dependrem a formular i anomenar la gran quantitat de compostos orgànics. Pel que fa a la física, en primer lloc s’estudia el moviment del cossos. Tot seguit s’estudien les causes de les variacions del moviment. Per a estudiar les transfor-macions de la matèria introduirem els conceptes de treball i energia, així com els principis de conservació, que faciliten l’estudi de multitud de fenòmens . Final-ment veurem la interacció elèctrica que juga un paper fonamental en el compor-tament de la matèria i les seues aplicacions que han tingut gran importància en el desenvolupament tecnològic de la societat.

Datos

ISBN

9788476428252

Idioma

Valenciano

Descripción física

Formato/s:

Papel

Num. Páginas:

168

Medidas:

21x26 cm

Peso:

436 g

Edición

10-01-2000

Sit. Catálogo

Disponible

Materias Thema e IBIC

Materias IBIC: YQ - Material didáctico PN - Química PH - Física