Inicio /Autores / Ferragud Domingo, Carmel

Ferragud Domingo, Carmel

Algemesí, 1969. És Professor Ajudant Doctor de la Universitat de València (Estudi General) des de setembre de 2012 i membre de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (UV). Ha estat Professor Ajudant Doctor de la Universitat Miguel Hernández (2010-2012), Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010) i Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d’Algemesí (1998-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari predoctoral del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998). Forma part de l’equip de la línia de recerca Sciència.cat, repetidament finançada pel Govern espanyol i la Unió Europea amb projectes dirigits per Lluís Cifuentes des de la Universitat de Barcelona (FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01 i FFI2014-53050-C5-3-P). És membre dels grups de recerca “La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani” (SGR 2009-1452 i SGR 2014-1559) de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Roser Salicrú i Lluch (CSIC, Barcelona), i GADEA (Grup Alacant d’Estudis Avançats d’Història de la Medicina), del Programa Prometeo per grups de recerca d’excel·lència de la Generalitat Valenciana (Prometeo 2009-122), que té com a investigador principal Rosa Ballester Añón. Les seves línies de recerca, centrades particularment a l’àrea cultural catalana durant la Baixa Edat Mitjana, s’han adreçat a l’estudi de la pràctica de la medicina i la menescalia, els models assistencials en diversos municipis valencians, així com l’estudi sociològic del practicants de la medicina a partir de prosopografies. Entre les seves publicacions destaquen les monografies Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1350-1410) (Madrid, 2005) i La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval (Catarroja, 2009). Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic (dir. per Lluïsa Tolosa, Ximo Company i Joan Aliaga i coord. per Ferran Garcia-Oliver, projecte de la Universitat Politècnica de València) i processos judicials (dir. per Enric Guinot, projecte de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i Universitat de València). Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes del regne de València (en col·laboració amb Mariluz López Terrada, CSIC, València) i també en els sermons de sant Vicent Ferrer, així com en la biografia d’alguns metges del segle XIV.