Inicio /Autores / Bertomeu Sánchez, José Ramón

Bertomeu Sánchez, José Ramón

Director de l’Institut Interuniversitari “López Piñero” i catedràtic d’història de la ciència a la Universitat de València. La seva principal línia d’investigació és la història de la toxicologia contemporània, amb un especial interès per la prova pericial i per les relacions entre ciència, medicina i llei. Investiga actualment la història dels plaguicides durant el franquisme dins d’un projecte col·lectiu més ampli dedicat a les pràctiques de creació de sabers i incerteses dels perills tòxics a l’Estat Espanyol durant el segle XX. El seu últim llibre és “Entre el fiscal y el verdugo: Mateu Orfila (1787-1853) y la toxicología del siglo XIX” (PUV, 2019). Es coordinador de “Sabers en acció: una nova història de la ciència, la tecnología i la medicina”: https://sabersenaccio.blogs.uv.es/primeraparte/.

Més detalls de les seves publicacions i activitats de recerca i divulgació: https://webgrec.uv.es/webpages/personal/cat/H4211.html